Gázszagot érez?

Kapacitás bővítés

Amennyiben Ön már rendelkezik csatlakozási szerződéssel és felhasználási helyén a jelenleginél nagyobb teljesítményre van szüksége, akkor a kapacitás bővítési igényét űrlapunk kitöltésével is jelezheti.

A kapacitásbővítési igény bejelentéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 

  • Az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.
  • Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben az igénybejelentő az ingatlannak nem, vagy csak részben tulajdonosa.
  • 3 hónapnál nem régebbi földhivatali térképmásolat.
  • Cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (képviseletre jogosultak meghatározásához) és aláírási címpéldány.
  • A kapacitásbővítéssel érintett felhasználási helyre szóló gázszámla másolata vagy amennyiben az nem áll rendelkezésre, az üzemben lévő gázmérő gyári száma.
  • Tervezői nyilatkozat (kizárólag 4 m3/h alatti lakossági felhasználás esetén nem kell tervezői nyilatkozat). 

Kérjük, az ügyintézés során legyen figyelemmel az alábbiakra:

  • A kitöltéshez vegye igénybe tervező segítségét!
  • Igénybejelentést az ingatlan tulajdonosától vagy a tulajdonos által meghatalmazott személytől/cégtől fogadunk el.

Az igény bejelentését a szükséges dokumentumokkal együtt e-mailben, papír alapon személyesen, vagy postán is eljuttathatja hozzánk.

Letölthető dokumentumok

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap (egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak)

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap (egyetemes szolgáltatásra nemjogosult felhasználóknak)

Tervezői nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Meghatalmazás