Gázszagot érez?

Reklamáció

Tájékoztatjuk, hogy reklamációját bejelentheti weboldalunkon keresztül az alábbi űrlap kitöltésével.

Bejelentését munkatársaink megvizsgálják, és annak eredményéről írásban fogunk tájékoztatást küldeni Önnek.

Egyéb információs és bejelentési igényét (tájékoztatás, adatszolgáltatás, javaslat) kérjük, az Információ kérés űrlapunk kitöltésével továbbítsa felénk. 

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

Az ide vonatkozó eljárásrendet az OPUS TIGÁZ Zrt. Üzletszabályzatának 9. pontja tartalmazza.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (4) i., pontja szerint, a Get. 64. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki azzal, hogy 2020. március 1. napjától megszűnt a fellebbezés lehetősége, és csak bírósági úton lehet jogorvoslattal élni a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen. Az illetékes kormányhivatalok az alábbiakban megtalálhatóak.

Felhasználói panaszkezelési fórumok, békéltető testületek és érdekképviseleti szervezetek

Az érintett hatóságok, az elosztó területén található békéltető testületek és az érdekképviseleti szervezetek elérhetősége itt található:

OPUS TIGÁZ Zrt._panaszkezelési fórumok békéltető testületek érdekképviseleti szervezetek

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Felhasználási hely beazonosításához szükséges adatok
Ügyintézéshez szükséges adatok