Gázszagot érez?

Visszaélés bejelentő rendszer

Az OPUS TIGÁZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentővédelmi törvény) szerinti kötelezettségének eleget téve belső visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: bejelentési rendszer) működtet.  

A Társaság eleget téve a Bejelentővédelmi törvényben meghatározott kötelezettségeinek, valamint a bejelentési rendszeren keresztül beérkező bejelentések lehető legteljesebb körű kivizsgálása és a bejelentési rendszert igénybe vevők jogainak lehető leghatékonyabb védelme érdekében, eljárási szabályokat (továbbiakban: eljárásrend) alakított ki a bejelentési rendszeren keresztül beérkezett bejelentések kivizsgálására, amelynek összefoglalását a következő fájl tartalmazza: Összefoglaló belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kivizsgálásának rendje.

A bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a következő fájl tartalmazza: Visszaélés bejelentés adatkezelési tájékoztató

A bejelentés módjai:

Írásbeli úton:

  • Postai úton a Társaság székhelyére és az eljárásrendben meghatározott bizottság tagjaihoz „s.k.” megjelöléssel címezve.
  • Elektronikus űrlap kitöltésével

Szóbeli úton:

  • A következő, hangrögzítővel ellátott telefonszámon: 06 52 889-260
  • Személyesen az eljárásrendben foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az elektronikus űrlap kitöltésével megtett írásbeli bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést tevő személy személyazonossága a bejelentés körében rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg!

A bejelentési rendszernek nem képezik tárgyát az OPUS TIGÁZ Zrt. és felhasználói közötti jogviszonyokat érintő, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti felhasználói beadványok.

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Bejelentő adatai