Gázszagot érez?

Szabálytalan vételezés bejelentése

A szabálytalan gázvételezés fokozottan élet-és balesetveszélyes, nemcsak a szabálytalan vételezést elkövető, hanem annak a környezete számára is!

A földgázlopások felderítése és megszüntetése közös érdekünk, egyrészt a balesetek elkerülése miatt, másrészt mert az általa okozott anyagi kár közvetetten a tisztességesen fizető ügyfeleket is terheli.


Hol tehetek bejelentést?

Amennyiben Ön úgy véli, hogy a környezetében szabálytalanul vételezik a földgázt, annak bejelentésével hozzájárulhat a veszélyes állapot megszüntetéséhez. 
Bejelentést a Szabálytalan vételezés bejelentése űrlapon, illetve ügyfélszolgálati elérhetőségeinken tehet.

Tájékoztatjuk, hogy bejelentését bizalmasan kezeljük.

Mit tekinthetünk szabálytalan vételezésnek?

A szabálytalan vételezés körébe tartoznak azok az esetek, amikor a fogyasztó

  • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együttesen: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be;
  • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi, 
  • a fogyasztásmérő megrongálásával méretlen gázt vételez;
  • a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő;
  • a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez;
  • a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést, vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és ezen magatartások valamelyikével méretlenül vételez;
  • a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás – üzletszabályzatban meghatározott - feltételeit megszegi.

SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS BEJELENTÉSE ŰRLAP

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Felhasználási hely címe