Gázszagot érez?

Közszolgáltatási információk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdése alapján

Társaság cégneve, székhelye és fióktelepei

Cégnév: OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: OPUS TIGÁZ Zrt.)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Fióktelepek:

  • 4030 Debrecen, Híd u. 1.
  • 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.
  • 5000 Szolnok, Thököly u. 79.
  • 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.

Elosztási terület földrajzi elhelyezkedése

Az OPUS TIGÁZ Zrt. elosztói működési területét a Földgázelosztási működési engedélyek mellékletei tartalmazzák, további információ pedig a szolgáltatási területről itt található.

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A földgázelosztói engedélyes vagy a közreműködői által végzett tevékenységek árszabására és számlázására vonatkozó előírások az Árközlemény a különdíjakról oldalon találhatók meg.
A mindenkor hatályos rendszerhasználati díjak itt találhatók meg.

Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás és paraméterek információit az OPUS TIGÁZ Zrt. Üzletszabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza.
Az OPUS TIGÁZ Zrt. a díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok és MEKH határozatok szerint jár el. A rendszerhasználati díjakról, a külön díjakról és a csatlakozási díjakról az alábbi rendeletek és MEKH határozatok tartalmaznak előírásokat:

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
8/2020. (VIII.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

H4338/2023 MEKH határozat

a 2023/2024-es gázévre szóló földgázelosztási díj megállapítása
H2330/2021 MEKH határozat az OPUS-TIGÁZ Zrt. földgázelosztói engedélyes által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig alkalmazandó díjainak megállapítása
H2387/2022 MEKH Határozat H2330/2021 MEKH határozat kiegészítése
H2347/2021 MEKH határozat a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő csatlakozási díjak 2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig tartó időszakban alkalmazandó mértékének megállapítása

 

Az alkalmazandó díjak Társaságunk teljes szolgáltatási területén egységesek.


Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működését és tevékenységét közvetlenül érintő jogszabályok itt.
Az OPUS TIGÁZ Zrt.-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán is megtekinthetők.

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

OPUS TIGÁZ Zrt. panaszkezelési fórumok békéltető testületek érdekképviseleti szervezetek

Ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink a Kapcsolat oldalon találhatóak meg.

Üzletszabályzat és egyéb általános szerződéses feltételek

Az OPUS TIGÁZ Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint annak korábbi verziói az Üzletszabályzatok oldalon érhetők el.
A földgázelosztási tevékenységhez kapcsolódóan kötendő szerződések (elosztói csatlakozási szerződés, rendszerhasználati szerződés, elosztóhálózat-használati szerződés) mintáit, valamint ezen szerződések általános szerződéses feltételeivel kapcsolatban információkat a hatályos Üzletszabályzatunk 7. pontja és adott szerződésekre vonatkozó mellékletei tartalmaznak.