Gázszagot érez?

Új gázigény bejelentés

Új földgázigényét, kapacitásbővítését űrlapunk kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával is jelezheti.

  • Az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.
  • Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben az igénybejelentő az ingatlannak nem, vagy csak részben tulajdonosa.
  • 3 hónapnál nem régebbi földhivatali térképmásolat. Kapacitásbővítési igénynél lakossági felhasználók esetén nem szükséges földhivatali térképmásolat.
  • Cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (képviseletre jogosultak meghatározásához) és aláírási címpéldány.
  • Kapacitás bővítés esetén az érintett felhasználási helyre szóló gázszámla másolata vagy amennyiben az nem áll rendelkezésre, az üzemben lévő gázmérő óra gyári száma is szükséges.
  • Tervezői nyilatkozat ( kizárólag 4 m3/h alatti lakossági felhasználás esetén nem kell tervezői nyilatkozat). 
  • Társasházi lakás gázellátása nyilatkozat a társasházi lakóközösségek esetében, ha az elosztó engedélyes csatlakozási pontja és az ellátandó ingatlan között „idegen”, általában osztatlan közös tulajdonú gázvezetékre kell rákötni.

Kérjük, a kitöltéshez szükség esetén vegye igénybe tervező segítségét! 

Igénybejelentést minden esetben az ingatlan tulajdonosától vagy a tulajdonos által meghatalmazott személytől/cégtől fogadunk el

Lehetősége van arra is, hogy igénybejelentését e-mailben, papír alapon személyesen vagy postán jutassa el hozzánk. Ebben az esetben az alábbi, megfelelő igénybejelentő lapok valamelyikét kell kitöltve, a fentebb részletezett dokumentumokkal mellékelten megküldenie. 

A folyamat további részleteiről a „Hogyan lehetek gázfogyasztó” menüpontban tájékozódhat.

Letölthető dokumentumok

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap (egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak)

Földgáz kapacitásigény bejelentő lap (egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak)

Tervezői nyilatkozat

Meghatalmazás

Társasházi lakás gázellátása nyilatkozat

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Azonosító adatok
Lakcím
Levelezési cím
Elérhetőség
Azonosító adatok
Székhelycím
Levelezési cím
Számlázási adatok
Elérhetőség
Felhasználási hely adatai
Az igényelt gáz felhasználására tervezett berendezések adatai
Földgázfelhasználás jellege
Gázigényre vonatkozó adatok