Gázszagot érez?

Telekalakítás

Hogyan tudok telekalakítás bejegyzéséhez nyilatkozatot kérni?


Ha a telekalakítással érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján Vállalatunk javára vezetékjog bejegyzése szerepel, a telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot ellenjegyzéssel kell ellátnunk.

Telekalakítás: megosztás, határrendezés, összevonás, kisajátítás.
Vezetékjog: Földgáz hálózat létesítését, üzemeltetését és karbantartását biztosító jog.
 
Nyilatkozat kiadásának folyamata
 
1. KÉRJÜK, JELENTSE BE IGÉNYÉT
 
Töltse ki és írja alá a kérelmet (lap alján), amiben kérjük megadni, hogy az igény:
•    mely település mely ingatlanaira vonatkozik,
•    az Ön nevét, címét és esetleges egyéb elérhetőségét. 
 
Milyen dokumentumokat kell csatolni az igényhez?

 • Telekalakítás feltüntetésére szolgáló – érvényes záradékkal rendelkező - eredeti geodéziai munkarészt (Változási Vázrajz és Területkimutatás, Telekalakítási Helyszínrajz)
 • A vezetékjoggal érintett ingatlan(ok)ról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap(ok) szemle másolata (vagy a földkönyv).

Mi a teendő, ha az ingatlan(oka)t több vezetékjog is érinti?

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(oka)t több különböző földgáz hálózat - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - vezetékjoga is érinti, akkor a vezetékjog visszajegyzéshez szükséges adatok meghatározásakor a különböző hálózatok vezetékjogai (területnagyságaik) nem vonhatóak össze, azokat külön-külön bontva kell kimutatni a változási vázrajzot készítő geodétának.

Hogyan küldheti meg a kérelmet?

A kérelmet  elküldheti postai úton és elektronikus formában is,  az alábbi címekre:
OPUS TIGÁZ ZRT. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, RÁKÓCZI ÚT 184. vagy
telekalakitas@opustigaz.hu
Elektronikus formában megküldött kérelemnél vegye figyelembe azt, hogy nem az eredeti vázrajzokat fogja visszakapni lepecsételt formában, valamint nagyméretű (A1,A2,stb.) vázrajzokat nem áll módunkban kinyomtatni, ezért tanácsos a postai úton való beküldés. 
A digitális állományokat kérjük, hogy síkágyas szkenner használatával, minimum 96 dpi felbontást beállítva készítse el. A nem megfelelő minőségű (torz, gyűrött, homályos, olvashatatlan, hiányos) fotók nem felelnek meg a hatósági eljárás kritériumainak.

Kérelem telekalakítás bejegyzéshez

Kérjük, a nyomtatványt töltse ki, írja alá, és a telekalakítási dokumentumokkal együtt juttassa el hozzánk papír vagy elektronikus formában. Együttműködését köszönjük!
 
2. MI ELKÉSZÍTJÜK A NYILATKOZATOT
 
A nyilatkozatunkat (ellenjegyzést) cégszerű aláírással ellátva elkészítjük, illetve a benyújtott vázrajzokat bélyegzővel és aláírással ellátva (a nyilatkozatunkkal együtt) megküldjük az Ön által megadott posta címre, vagy email címre.
Nyilatkozatunk arra vonatkozóan tartalmaz adatokat, hogy a visszajegyzendő vezetékjog(ok) mely kialakuló ingatlanokra (helyrajzi szám(ok)ra) és mekkora területnagysággal kerüljenek visszajegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 • az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

 

Gyakran ismételt kérdések

1. Miért kell tulajdoni lapot küldeni?

 • A tulajdoni lapra vagy földkönyvre azért van szükség, hogy összevessük a változás előtti vezetékjogi adatokat a területkimutatásban dokumentált változás utáni vezetékjogi adatokkal.
 • Tulajdoni lap másolatból nem kell teljes, elég a szemle.
 • Nem szükséges az e-hiteles, megfelel a nem hiteles tulajdoni lap is.
 • Elegendő csak a vezetékjoggal érintett ingatlan(ok)ról.
 • A geodétáktól elegendő a földkönyv is, hiszen az ugyanúgy tartalmazza a bejegyzett jogokat.
 • A korábban bejegyzett jogok vizsgálata kapcsán előfordul, hogy hibát, hiányt találunk (korábbi pontatlan átvezetés miatt) ezek javítását a Földhivataloktól (saját hatáskörükben eljárva) kérjük.

2. Mi az ellenjegyzés értelme?

Az ellenjegyzés célja, hogy a vezeték/használati jogok megfelelően (pontos területmértékkel és az eredeti bejegyzésre és vezetékjogi engedélyre való hivatkozással) továbbvezetésre kerüljenek. Nem célunk vagy érdekünk a telekalakítások megakadályozása, amennyiben a dokumentáció nem megfelelő hiánypótlást/javítást kérünk.
A dokumentációban feltüntetett, de jogalappal már nem rendelkező vezeték/használati jog esetén nyilatkozatot állítunk ki, melyben a megszűnt jog ingatlan-nyilvántartási tovább vezetését nem kérjük. 


3. Miért nem jó a fénykép alapú .pdf állomány?

A vázrajzokat ellenőrzésként összevetjük saját nyilvántartásainkkal, emiatt fontos hogy jó minőségű (nem torz, nem gyűrött, nem hajtogatott, nem ujjak által kitakart, olvashatatlan, homályos) legyen, teljes terjedelmében tartalmazza a vázrajzot, a területkimutatást, készítő adatait, a címet a záradékokkal együtt. Ez a telefonos fényképek (még ha szkenner applikációval készültek is) esetén sokszor nem valósul meg.

4. Miért nem jó, ha hitelesített .pdf állományt küld az igénylő?

Fontos, hogy a vázrajz ne hitelesített pdf (pl. avdh) legyen, mert azon változtatni már nem lehet, vagyis arra nem lehet bélyegzőt tenni, mi pedig a hozzájárulásunkat ilyen módon fejezzük ki. Pusztán a digitális aláírásunk nem elegendő a vázrajzra.