Gázszagot érez?

Igazolás szerződéskötéshez (POD-igazolás)

A POD azonosító az Ön ingatlanához, mint felhasználási helyéhez hozzárendelt egyedi azonosító. 

A POD igazolás a felhasználási hely, a mérési pont meglétét igazolja, valamint tájékoztatást ad annak műszaki állapotáról. Ennek birtokában tud szerződést kötni kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval, és erre az igazolásra van szüksége az Ön által megbízott szakembernek is különböző műszaki munkák elvégzéséhez. Űrlapunkat használva az igazolást ide kattintva is megkérheti.

 • A felhasználási hely tulajdonosa, akinek tulajdonjogát nem szükséges igazolni, amennyiben az érintett felhasználási helyre szóló Elosztóhálózat-használati szerződés 3 hónapon belül szűnt meg, és a legutolsó szerződő fél Ő volt.
 • A tulajdonos igazolt képviselője/meghatalmazottja.

 • Amennyiben Ön jelenleg is rendelkezik érvényes Elosztóhálózat-használati szerződéssel, és a felhasználási helyen a gázszolgáltatás folyamatos.
 • Amennyiben Ön az ingatlan új tulajdonosaként/bérlőjeként kéri, de más rendelkezik annak vonatkozásában érvényes Elosztóhálózat-használati szerződéssel. Ilyen esetben első lépésként a felhasználóváltozás bejelentése szükséges az illetékes kereskedő, egyetemes szolgáltató (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) felé.  

Nem.   

Tulajdoni hányadtól függetlenül, amennyiben a nevekből egyértelműen kiderül vagy dokumentum igazolja a házastársi viszonyt, akkor nem.

Ha az ingatlan tulajdonosának személye megváltozik és ezt követően szükséges a felhasználási helyhez kapcsolódó POD igazolás, úgy kérjük a tulajdonjogot/jogosultságot igazoló dokumentumok, illetve a személyes adatok Társaságunk felé történő benyújtását. Ezt követően azok nyilvántartásunkban rögzítésre kerülnek és az igazolás kiállítása megtörténhet.

 • Az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával (nem szükséges hiteles másolat, megfelelő a Takarnetről/Ügyfélkapuról letöltött változat is.), mely évente 2 alkalommal díjmentesen kérhető.
 • Ha az igénylő csak a tulajdoni lap széljegyén, vagy még ott sem szerepel, akkor adásvételi szerződés és birtokba adási jegyzőkönyv szükséges. Amennyiben a birtokba adás még nem történt meg, szükséges az eladó nyilatkozata ahhoz, hogy a műszaki munkákat az igénylő megkezdhesse.
 • Ha az ingatlan tulajdonosa és az igénylő személye eltér, esetleg több tulajdonos van, vagy az adásvételi alapján nem történt meg a birtokbaadás, mert az abban foglalt feltételek nem teljesültek, akkor minden esetben az ingatlan többi tulajdonosától szükséges meghatalmazás az eljáró részére, akkor is, ha ő maga is (részben) tulajdonos vagy az lesz.
 • Bérleti szerződés esetén nyilatkozat a bérbeadótól, hogy a műszaki munkák megkezdéséhez hozzájárul.
 • Ha az igazolást kiskorú nevére szükséges kiállítani, úgy személyes adatait személyi igazolvánnyal, vagy ennek hiányában törvényes képviselő nyilatkozatával igazolhatja.
 • Ha a tulajdonos elhunyt és még nincs átvezetve a tulajdoni lapon az új tulajdonos, akkor minden esetben szükség van a hagyatéki végzésre, amely tartalmazza a jogos örökösök nevét. Ezen dokumentum alapján tudjuk meghatározni, hogy kinek kell hozzájárulást adnia az igénylőnek, amennyiben több tulajdonos lett. Egyedi eset esetén kérjük, hogy egyeztessen Társaságunkkal! 
 • Ha a hagyatéki végzés nem áll rendelkezésre, úgy a halotti anyakönyvi kivonat másolatára lesz szükség és egy nyilatkozatra az igazolást kérőtől, hogy ő lesz a jogos örökös.

 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy 
 • törzskönyvi kivonat, vagy 
 • alapító okirat (pl. egyesületeknél),
 • szükség szerint meghatalmazás, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy ír alá. 

 • az érintett felhasználási helyen korábban is Ön állt Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban és 
 • adataiban  nem történt változás és
 • szerződése 3 hónapnál nem régebben szűnt meg.
a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Felhasználási hely adatai
Elérhetőségek