Gázszagot érez?

Közműegyeztetés

2017 óta a közművek üzemeltetőinek - a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően - az üzemeltetett közmű teljes nyomvonalát és az ehhez kapcsolódó egyéb adatokat digitális formában kell szolgáltatniuk. Ugyanezen rendelet szabályozásának értelmében közműnyilatkozat vagy közmű-állásfoglalás is kizárólag ebből az adatbázisból, azaz az e-közmű rendszerén keresztül igényelhető.

Társaságunk is kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül adhat ki közműnyilatkozatot vagy közmű-állásfoglalást!

Az e-közmű elérhető itt: https://www.e-epites.hu/kozmuvek 


Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019. január 1-jétől ügyfélszolgálatainkon már nem fogadunk el közműnyilatkozattal és közmű-állásfoglalással kapcsolatos kérelmeket! Ez vonatkozik az alábbi, korábban végzett egyeztetésekre is:

  • Nyomvonali egyeztetés: a gázelosztó rendszer tervezői nyomvonal egyeztetése.
  • Építési, épületbővítési, fennmaradási, rendeltetés-módosítási, épületbontási, illetve elvi engedély
  • Használatbavételi engedély

Kapcsolódó szolgáltatásainkat (pl. térképi adatszolgáltatás) továbbra is a megszokott módon végezzük. A kérelem beküldésének módja lehet postai vagy elektronikus levél

A válasz postázása a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül történik.